Weerbaarheidstraining

Voor sommige kinderen is het lastig om voor zichzelf op te komen. Soms worden ze geplaagd of gepest op school. Soms hebben ze weinig zelfvertrouwen. Als verzorger/onderwijzer zou je willen zien dat het anders wordt.

Voor kinderen van zeven tot zestien jaar zijn er weerbaarheidstrainingen, gebaseerd op het Rots en Water-principe van het Gadaku Institute/Rots en Water Nederland.

De Rotshouding leert een kind om op zichzelf te vertrouwen en een eigen weg te durven kiezen. Dit kan helpen om te leren omgaan met ondermeer pesterijen en groepsdruk.
De rots staat voor geloven in jezelf, in je eigen mening en standpunten. Je leert sterk te staan en op te komen voor jezelf.

Bij de Waterhouding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. Het leert kinderen om open te staan voor de mening van derden, zoals die van  andere kinderen, ouder(s), leerkrachten en dergelijke. Het water staat voor het bewust zijn van je eigen gevoelens en ideeën maar daarbij ook aandacht hebben voor die van anderen.