Is uw kind kwetsbaar? Heeft het moeite om voor zichzelf op te komen? Zou u als ouder het kind wat meer zelfvertrouwen gunnen? Dan is een weerbaarheidtraining een goede optie. Mijn training is voor kinderen van zeven tot zestien jaar en is gebaseerd op het Rots en Water-principe van het Gadaku Instituut (zie ook www.rotsenwater.nl).

Rots staat symbool voor ‘krachtig staan’: vanuit een stevige basis op te komen voor jezelf.

Water staat voor ‘vloeiend gaan’: in het bewust zijn van eigen gevoelens en ideeën, aandacht hebben voor die van anderen.

De Rotshouding leert zelfvertrouwen op te bouwen en een eigen weg te durven kiezen. Het kan helpen in het omgaan met groepsdruk en pesterij.

De Waterhouding leert open te staan voor de mening van de omgeving, zoals kinderen, ouder(s), leerkracht(en) en dergelijke.

Meedoen aan deze training vergroot de weerbaarheid, draagt bij aan een positief zelfbeeld en is vooral ook LEUK om te doen.

Praktische informatie

  • Groepsgrootte acht tot tien kinderen.
  • De training omvat tien groepsbijeenkomsten van een uur.
  • Er komen veel verschillende spelvormen aan bod.
  • Locatie en tijdstippen zijn nader te bepalen.
  • Tarief is 90 euro per kind.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.