Uw zoon of dochter is gediagnosticeerd met autisme. Voor u als ouders/verzorgers betekent dit een extra inspanning om uw kind goed te kunnen begrijpen en te begeleiden. Met de ondersteuning van een ouderbegeleider gespecialiseerd in autisme verloopt dit proces meestal net een stukje eenvoudiger.
Als ouder vervult u een belangrijke rol in het leven van uw kind. Zeker wanneer een kind een specifieke opvoeding nodig heeft, kan deze taak door u soms als (te) zwaar ervaren worden . Ondersteuning bij de opvoeding van uw kind kan dan heel welkom zijn.
Doel van de ouderbegeleiding is om samen te kijken waar uw vragen liggen en hoe we deze samen kunnen oplossen. Het is belangrijk dat u weer de regie krijgt over uw gezinsleven en alles wat daar mee samenhangt. Meer rust, meer begrip en meer veiligheid voor iedereen.
Zodat iedereen uit het gezin weer toekomt aan genieten.

 

Aandachtspunten binnen de ouderbegeleiding kunnen zijn:
  • Praten over uw beleving van het kind;
  • Psycho-educatie;
  • De dagstructuur verbeteren;
  • De ontwikkeling van uw kind stimuleren;
  • Verbeteren van de communicatie in het gezin.
Een goed begrip van hoe een en ander bij uw kind werkt, is essentieel om uw kind op een juiste manier te benaderen. Wanneer iedereen begrijpt op welke punten er sprake is van onmacht in plaats van onwil, ontstaat er meestal al een hoop lucht en ruimte voor een positievere en ontspannen sfeer.
Mocht u vragen hebben of een vrijblijvend gesprek met me willen, mail of bel me en we maken een afspraak.